Duyurular

2019-2020 ÖĞRETİM YILI YATAY GEÇİŞ EK-1 MADDE (MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANLARINA GÖRE) BAŞVURULARI (01-15 AĞUSTOS 2019)

Başvuru Tarihleri:       01-15 Ağustos 2019                            

Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş başvuru ve değerlendirme işlemleri “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik’in Ek Madde-1 hükmü uyarınca ve 08/01/2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararında belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapılmaktadır.

MEVZUAT * Ek Madde 1 Usul ve Esaslar için  TIKLAYINIZ. 

* Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesinin ilgili maddesi;

Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş

MADDE 8- (1) Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçişe ilişkin başvuru takvimi, öğrenci kontenjanına ilişkin esaslar ile yatay geçiş usul ve esasları, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından tespit edilir.

(2) Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma programının o yıldaki taban puanına eşit veya o yıldaki yüksek olması durumunda öğrenci, hazırlık sınıfı da dâhil olmak üzere yatay geçiş için başvuru yapabilir.

(3)   Başvurular değerlendirilirken programlar göz önüne alınarak merkezi yerleştirme puanı yüksek olandan düşüğe doğru sıralama yapılır. En yüksek puana sahip olan öğrenciden başlamak üzere kontenjan dâhilinde kabul işlemleri yapılır.

ÖSYM Taban Puanları için TIKLAYINIZ

BAŞVURULAR

On-line Başvuru için TIKLAYINIZ

On-line Başvuru sırasında aşağıdaki belgelerin otomasyon sistemine yüklenmesi gerektiği için belgelerin yanınızda olması gerekmektedir.

Disiplin Cezası Olmadığına Dair Belge, (Zorunlu)

Onaylı Ders içeriği, (ara sınıflardan başvuru yapacak muafiyet talebinde bulunacak öğrenciler için)

Transkript Belgesi, (ara sınıflardan başvuru yapacak muafiyet talebinde bulunacak öğrenciler için)

Merkezi Yerleştirme Puanı (Ek-1 Madde) ile Yatay Geçiş Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

Başvuru Tarihi

 Değerlendirme Tarihi

Sonuç İlan Tarihi

Kesin Kayıt Tarihi

Yedek Kayıt Tarihi

Başlangıç

             Bitiş

 Başlangıç

Bitiş

Başlangıç

Bitiş

Başlangıç

Bitiş

1.08.2019

15.08.2019

19.08.2019

  23.08.2019

29.08.2019

      9.09.2019

10.09.2019

11.09.2019

12.09.2019

KESİN KAYITTA İSTENECEK BELGELER:

 1. Başvuru Formu, (Otomasyon sistemi içinden alınacak),
 2. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 3. Öğrencinin ÖSYM tarafından yerleştirildiği yıl ve programa ait Merkezi Yerleştirme Belgesi (Üzerinde ‘Sonuç Belgesi Kontrol Kodu’nun bulunması gerekmektedir.),
 4. Öğrencinin ÖSYM tarafından yerleştirildiği yıla ait Merkezi Yerleştirme Sınav Sonuç Belgesi (Üzerinde ‘Sonuç Belgesi Kontrol Kodu’nun bulunması gerekmektedir.),
 5. Öğrenci Belgesi (Öğrencinin kayıtlı bulunduğu okuldan veya e- devlet üzerinden alacağı öğrenci belgesi),
 6. Daha önce Ek Madde 1 ile yatay geçiş yapılmadığına dair belge,
 7. Onaylı Not Döküm Belgesi (Transkript) (ara sınıflardan başvuru yapacak öğrenciler için),
 8. Onaylı Ders İçerikleri (ara sınıflardan başvuru yapacak öğrenciler için),
 9. Başvuru belgeleri, ilgili akademik birimin öğrenci işleri birimine ikişer nüsha olarak teslim edilecektir. İkinci nüsha asıl belgelerin fotokopisi olabilir.

* Üniversitemizde İkinci Öğretim programları kapatılmış olup Normal Örgün Öğretim verilmektedir. 

 DEĞERLENDİRME:

Başvuru belgeleri, mevzuatta belirtilen koşulları sağlayıp sağlamadığına ilişkin ön değerlendirme yapılarak kabul edilir.

Başvuru koşullarını sağladığı tespit edilen adayların belgeleri intibak ve muafiyet değerlendirmesi için ilgili birimlerce Otomasyon üzerinden kontrol edilir.

Yapılacak değerlendirmeler sonucunda herhangi bir programa kabul edilen adayların listesi 

http://ogris.ahbv.edu.tr/  web adresinden duyurulur.

Değerlendirme aşamasında başvurusu ret olarak sonuçlanan adaylara evrak iadesi yapılmaz, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmaz. 

İNGİLİZCE YETERLİLİK:

Yurt içindeki başka bir yükseköğretim kurumundan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinin Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı olan programlarına yatay geçiş yapan öğrencilerin, daha önce Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi alıp almadıklarına bakılmaksızın, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinin Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunun uygulayacağı Yabancı Dil Yeterlik Sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.

HAZIRLIK SINIFI OLAN PROGRAMLARIMIZ

İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi                                   YABANCI DİL

İşletme                                                                              % 100 İngilizce

Uluslararası İlişkiler                                                          %100 İngilizce

Edebiyat Fakültesi

Rus Dili ve Edebiyatı                                                        % 100 Rusça

Fransız Dili ve Edebiyatı                                                  % 100 Fransızca

İngiliz Dili ve Edebiyatı                                                     % 100 İngilizce

İlahiyat Fakültesi (2.3.4. sınıflara öğrenci alımı olmayacaktır.)    

Arapça                                                                              % 30 Arapça

* Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinin Yabancı Diller Yüksekokulu Tarafından Kabul Edilen Yabancı Dil Yeterlik Sınavları ve İstenen Puanlar için  TIKLAYINIZ! 

HAZIRLIK SINAV YERİ ve TARİHLERİ

Yabancı Dil Yeterlik Sınavı Tarihleri:

1.  Oturum: 02 Eylül 2019 Saat: 10.00 Edebiyat Fakültesi 1.kat Derslik 104-105 (Emniyet Mahallesi Abant 1 Cad. No:10/2D Yenimahalle-ANKARA

2.  Oturum: 04 Eylül 2019 Saat: 10.00 Edebiyat Fakültesi 1.kat Derslik 104-105 (Emniyet Mahallesi Abant 1 Cad. No:10/2D Yenimahalle-ANKARA

MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA ÜNİVERSİTEMİZDEN FARKLI ÜNİVERSİTELERE YATAY GEÇİŞ YAPAN VE GERİ DÖNMEK İSTEYEN ÖĞRENCİLER

 • Üniversitemizde eğitim görmekte iken başka bir yükseköğretim kurumuna Ek Madde 1 kapsamında yatay geçiş yapmış olan öğrenciler, Üniversitemizdeki programlarına geri dönebilirler. Geri dönmek isteyen öğrenciler, aşağıda yer alan belgelerle birlikte 01-15 Ağustos 2019 tarihleri arasında İlgili Fakülte/Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri Birimine şahsen veya noterden vekâlet verecekleri şahıs tarafından yapılabilir. Süresi dışında, fotokopi, faks, onaysız veya eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmez.

YATAY GEÇİŞ YAPAN VE GERİ DÖNMEK İSTEYEN ÖĞRENCİLERDEN İSTENECEK

       GEREKLİ BELGELER:

 1. Yatay geçiş yapılmış yükseköğretim kurumundan alınacak Öğrenci Durum Belgesi
 2. Yatay geçiş yapılmış yükseköğretim kurumundaki eğitim süresini kapsayan Not Döküm Belgesi (Transkript)
 3. Yatay geçiş yapılmış yükseköğretim kurumundaki eğitim süresince alınan dersleri kapsayan onaylı ders içerikleri

AZAMİ SÜRE

Yatay geçiş ile Üniversitemize kayıt hakkı kazanan öğrencinin önceki kurumunda harcamış olduğu eğitim-öğretim süresi, öğrenim süresine dâhil edilir. Toplam süre, kanunla belirtilen süreleri aşamaz. Hazırlık sınıfında geçirilen süre öğrenim süresine dâhil değildir.